Chính sách vận chuyển

Nuihut hợp tác với các đơn vị vận chuyển giao hàng đến Quý khách. Mức phí và thời gian giao hàng phụ thuộc vào các nơi gần xa khác nhau.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Mức phí : theo biểu phí của Đơn vị vận chuyển
  • Thời gian : từ 1 đến 2 ngày kể từ thời điểm Quý khách đặt hàng thành công

Từ TPHCM đi các Tỉnh:

  • Mức phí : theo biểu phí của Đơn vị vận chuyển
  • Thời gian : từ 3 đến 5 ngày kể từ thời điểm Quý khách đặt hàng thành công